2023 M. KOFERENCIJOS PROGRAMA IR PRANEŠIMŲ SANTRAUKOS


PROGRAMA

2023 m. gruodžio 7 d.

Laikas (GMT+2)VeiklaVieta
9:30-10:00Registracija
Kaunas, Pramonės pr. 22A, 4 aukšte prie 410 auditorijos
10:00-10:10Konferencijos atidarymas, sveikinimo žodisKaunas, Pramonės pr. 22A, 407 auditorija
10:10-12:10Plenarinis posėdisKaunas, Pramonės pr. 22A, 407 auditorija
12:10-13:10Pietų pertrauka
13:15-16:30Darbas sekcijoseInformacija pateikta prie kiekvienos sekcijos


PLENARINIS POSĖDIS

Pirmininkė – Daiva Ida Povilaitė, Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos lektorė, rašytoja
Vieta: Kauno kolegija, Pramonės pr. 22A-407
10:10-10:40Social Worker as an Educator in the Process of Helping War Refugees
Assoc. Prof. Dr Valentina Demidenko and Assoc. Prof. Dr Stefanos Spaneas, Kauno kolegija Higher Education Institution (Lithuania) and University of Nicosia (Cyprus)
10:40-11:10English in International Settings: A Catalyst for Intercultural Competence
Dr María Begoña Crespo García , University of A Coruña (Spain)
11:10-11:40Knowledge in Art and Its Corruption
Dr Jeffery Michael Taylor , European Humanities University (USA)
11:40-12:10Culturally Inclusive Learning Environment in Higher Education
Dr Andrius Eidimtas, Lithuanian University of Health Sciences (Lithuania)

SEKCIJOS

Moderatorė – Dr. R. Jasnauskaitė, Kauno kolegija, Lietuva
Vieta: Kauno kolegija, Pramonės pr. 22 | 4-20
13:15-13:30Enhancing Language Learning with AI-Powered Retrieval Practices
L. Abraitienė
Kauno kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
13:30-13:45Translation of Non-Equivalent Ethnic Culture Language: Uniqueness vs Comprehension
Dr. R. Jasnauskaitė
Kauno kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
13:45-14:00Multilingual Pathways to Unlocking Professional Opportunities in Swedish for Beginners through Blended and Autonomous Learning
I. Brazauskaitė-Zubavičienė, K. Juodeikienė ir L. Wallenius
Kauno kolegija, Lietuva ir Haaga-Helia University of Applied Sciences, Suomija

Pranešimo santrauka
14:00-14:15Translation of Culture-Specific Language in News Articles: Allusion Case
Dr. R. Jasnauskaitė ir A. Pukienė
Kauno kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
14:15-14:30 Importance and Peculiarities of Practically Used English in Maternity Services in Lithuania
E. Ignatavičius
Kauno kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
14:30-14:45Profesijos terminų vartosenos tyrimas
Dr. A. Rimkutė-Ganusauskienė
Kauno kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
14:45-15:00
PERTRAUKA
15:00-15:15Lexical Density in Spoken Pods as a Motivational Tool to Increase Academic Fluency
V. Misevičiūtė
Kauno kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
15:15-15:30Užsienio kalbų mokytojų patirtys ugdant mokinių kūrybiškumą fenomenais grįsto mokymosi procese: X institucijos atvejo analizė
Doc. dr. N. Čiučiulkienė, doc. dr. I. Tandzegolskienė, M. Čuladienė
Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Pranešimo santrauka
Stendinis pranešimasAnimacinių filmų leksikos ypatumai: „Šreko“ diskurso analizė
Doc. dr. N. Čiučiulkienė, J. Lukienė
Vytauto Didžiojo universitetas / Kauno technologijos universitetas, Lietuva

Pranešimo santrauka
Stendinis pranešimasAntrosios užsienio kalbos Kauno kolegijoje mokymosi galimybės ir skatinantys veiksniai
J. Bareikienė, R. Sedliorienė, D. Simuntienė, L. Valčiukienė, L. Adomavičius
Kauno kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
Stendinis pranešimasBeyond Words: the Impact of Metonymy on Mass Media Messaging
A.Pukienė, I. Brazauskaitė-Zubavičienė, K. Kliknaitė
Kauno kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
Stendinis pranešimasMobile Learning On Foreign Language Learning
Prof. dr. Giedrė Paurienė
Kauno kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
Moderatorė: Eglė Aleknaitė, Kauno kolegija, Lietuva
Vieta: Kauno kolegija, Pramonės pr. 22 | 4-33
13:15-13:30Stereotipų ir kūrybiškumo sąsajos dailės istorijoje
V. Dobrovolskienė
Kauno kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
13:30-13:45Socialistinio realizmo moraliniai atspindžiai šiandieninėje visuomenėje
L. Alsys
Kauno kolegija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Pranešimo santrauka
13:45-14:00Gintaras Lietuvos profesionalioje juvelyrikoje: nuo karolių vėrinio iki konceptualaus objekto
Prof. dr. R. Simanaitienė
Kauno kolegija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Pranešimo santrauka
14:00-14:15Konceptualios drabužių kolekcijos kūrimas kaip terapija
S. J. Kasperavičienė, M. Jankuvienė
Kauno kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
14:15-14:30Arts Therapies as A Resource in the Educational Environment: The Latvia Situation
I. Pelnēna, D. Stieģele
Liepojos universitetas, Latvija

Pranešimo santrauka
14:30-14:45Mozaikos metodas negalią turintiems asmenims
G. Markauskienė
,,Negalią turinčių asmenų centras "Korys", dailės terapijos ir kūrybiškumo studija "Colour of mind", Lietuva

Pranešimo santrauka
14:45-15:00Polichromuotos skulptūros „Šv. Jonas Nepomukas“ konservavimas
R. Vičys, E. Tavelionis
Kauno kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
15:00-15:15Tarptautinio medijų ir fotografijos festivalio patirtys ir pamokos
S. Batura
Kauno kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
Moderatorė: Ida Daiva Povilaitė, Kauno kolegija, Lietuva
Vieta: Kauno kolegija, Pramonės pr. 22 | 4-34
13:15-13:303D spausdinta išmanioji tekstilė netolima mūsų ateitis
V. Diak
Vilniaus dailės akademija, Lietuva

Pranešimo santrauka
13:30-13:45,,Lego serious play“ metodikos integravimas į dizaino procesą
J. Dundulis
Kauno kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
13:45-14:00Kaip gyvensime rytoj?
K. Vaikšnoras
Kauno kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
14:00-14:15Dirbtinio intelekto raida ir praktinio taikymo būdai: muziejų atvejis
M. Rutkauskaitė
Kauno kolegija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Pranešimo santrauka
14:15-14:30Migruojantys naratyvai: Lietuvos atvejai – nuo vaidybinio kino iki VR projektų
Dr. M. Munderzbakaitė
Kauno kolegija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Pranešimo santrauka
14:30-14:45Tvarūs parodų stendai mokinių kūrybiniams darbams eksponuoti
A. Paulauskienė, G. Cemnalianskis
Tauragės ,,Šaltinio” progimnazija, Lietuva

Pranešimo santrauka
Stendinis pranešimasSiekiamybės raiška reklamose
Doc. dr. Rasa Dobržinskienė
Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

Pranešimo santrauka
Stendinis pranešimasTekstilė ateičiai: kūrybinės jungtys tarp dizaino ir mokslo
I. Spitrytė
Kauno kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
Stendinis pranešimasMedžiagų ir tekstūrų simuliacijos 3d vizualizacijų kūrime
D. Vilkienė
Kauno kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
Moderatoriai: dr. Algimantas Bagdonas, Edita Dulkinienė, Kauno kolegija, Lietuva
Vieta: Kauno kolegija, Pramonės pr. 22 | 4-26
13:15-13:30Naratyvinio žaidimo galimybės ugdant vaikų kalbą ikimokykliniame amžiuje
V. Nainė, Dr. A. Bagdonas
Kauno lopšelis-darželis ,,Vilnelė”, Kauno kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
13:30-13:45STEAM apraiškos lietuvių liaudies pasakose
D. Karalė, J. Talalienė, R. Grybienė
Kauno kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka>
13:45-14:00Ikimokyklinio amžiaus vaikų matematinių gebėjimų ugdymas pasakų pagalba: pedagogų požiūris
E. Dulkinienė, V. Iščišinienė
Kauno kolegija, Kauno lopšelis-darželis ,,Spindulėlis”, Lietuva

Pranešimo santrauka
14:00-14:15Priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos ugdymas(is) per patirtį
R. Sadauskienė, A. Stankevičienė
Kauno kolegija, Kauno r. Akademijos mokykla-darželis „Gilė", Lietuva

Pranešimo santrauka
14:15-14:30Adaptacijos sunkumai ankstyvajame amžiuje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje: pedagogų ir tėvų požiūris
E. Dulkinienė, D. Tarnauskaitė
Kauno kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
14:30-14:45Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų patirtis, įgyta dirbant kultūriškai mišrioje grupėje
doc. V. Liaudanskė
Šv. Ignaco Lojolos kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
14:45-15:00PERTRAUKA
15:00-15:15Informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo galimybės ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumą
M. Eidukevičiūtė, dr. A. Bagdonas
Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pušynėlis“, Kauno kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
15:15-15:30Anglų kalbos ir informacinių technologijų integracija ugdymo procese
L. Adomavičius, D. Ramonienė
Kauno kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
15:30-15:45Savanoriškos veiklos sąsajos su minkštųjų gebėjimų ugdymosi galimybėmis: Lietuvos ir Latvijos pedagoginių studijų programų studentų atvejis
N. Meškelienė, dr. A. Bagdonas, S. Ušča, J. Grava
Kauno kolegija, Rezeknės technologijų akademija, Liepojos Universitetas, Lietuva, Latvija

Pranešimo santrauka
15:45-16:00X ilgosios gimnazijos 6-ųjų klasių mokiniai apie išprususios asmenybės savybes
R. Masaitytė, N. Bankauskienė, K. Karosevičienė
Kauno kolegija, Kolpingo kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
16:00-16:15The Importance of Mentoring in the Social Work Student’s Internship
I. Venckienė, A. Kavaliauskienė
Kauno kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
16:15-16:30Intensive Course as the Unique Learning Ecology - Multidimensional Learning Experience
P. Beseckas, O. Grincevičius, K. Maikov
Kauno kolegija, Estonian University of Life Sciences, Lietuva, Estija

Pranešimo santrauka
Moderatoriai: dr. Lina Majauskienė, Jurgita Paulauskaitė, Kauno kolegija, Lietuva
Vieta: Kauno kolegija, Pramonės pr. 22 | 4-27
13:15-13:30Innovative Activities in Social Work
Dr. S. Karasevičiūtė, V. Kondratavičienė
Kauno kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
13:30-13:45Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų informacinių technologijų kompetencijos raiška ugdymo procese
Dr. S. Saulėnienė, A. Gintaraitė
Kauno kolegija, Kauno Aleksoto lopšelis-darželis, Lietuva

Pranešimo santrauka
13:45-14:00Gamtinės aplinkos pažinimo ugdymas taikant patyrimines veiklas: ikimokyklinio ugdymo pedagogų patirtys
Dr. L. Majauskienė, Ž. Jonikienė
Kauno kolegija, Kėdainių lopšelis-darželis ,,Varpelis”, Lietuva

Pranešimo santrauka
14:00-14:154 – 5 metų amžiaus vaikų emocijų suvokimo ir raiškos ugdymas(is) meninėje veikloje
J. Stūronaitė, E. Adomaitienė
Kauno kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
14:15-14:30Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, ugdymo(si) galimybės bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo grupėse
V. Valalytė, E. Matijošaitytė
Kauno kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
14:30-14:45STEAM metodas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje siekiant sėkmingos įtraukties
V. Juodienė
Kauno r. Garliavos lopšelis-darželis ,,Uosiukas", Lietuva

Pranešimo santrauka
14:45-15:00Tėvų požiūrio į lytinį švietimą ikimokykliniame amžiuje plėtimas
E. Ivinkina, I. Navickaitė
Kauno kolegija, Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla - darželis ,,Vaikystės dvaras", Lietuva

Pranešimo santrauka
15:00-15:15PERTRAUKA
15:15-15:305-6 metų amžiaus vaikų vertinimo ir įsivertinimo gebėjimų ugdymas(is) ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
J. Stūronaitė, A. Kozlovaitė
Kauno kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
15:30-15:45Vaikų fizinis raštingumas ir jo vertinimo ypatumai. Teorinė analizė
A. Vizbarienė
Kauno kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
15:45-16:00Pedagogų padėjėjai ikimokyklinio ugdymo įstaigose: specialistų poreikis ir iššūkiai dabartinės švietimo politikos kontekste
Dr. A. Bagdonas, A. Jakimavičienė, dr. L. Majauskienė
Kauno kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
16:00-16:15Creativity in Social Work
O. Grincevičius
Kauno kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
Stendinis pranešimasSocialinio darbuotojo vertybių raiška, realizuojant socialinio darbuotojo vaidmenis
E. Jezukevičienė
Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
Stendinis pranešimasDevelopment of Resilience Against Bullying: Scafolding the Positive Self-Esteem of Teenagers
N. Čiučiulkienė, V. Rūkienė
Vytauto Didžiojo universitetas, Kolpingo kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
Stendinis pranešimasDarnumas ir jo teikiama nauda Kauno kolegijos studentų požiūriu
R. Šulcienė
Kauno kolegija, Lietuva

Pranešimo santrauka
Stendinis pranešimasUgdymas bendradarbiaujant
R. Alksnė, I. Stelmokienė
Kauno lopšelis-darželis ,,Spindulėlis", Lietuva

Pranešimo santrauka
Stendinis pranešimasVaikų kritinio mąstymo ugdymas per mąstymo žemėlapius
A. Vaivadienė, E. Norbutienė
Kauno lopšelis-darželis ,,Spindulėlis", Lietuva