APIE KONFERENCIJĄ


Tarptautinė hibridinė  mokslinė – praktinė konferencija

MENAS, DIZAINAS, KALBOS IR UGDYMAS: TEORIJOS IR PRAKTIKOS INOVACIJOS


 

Konferencijos tikslasskatinti diskusijas ir gerosios patirties apie naujausių technologijų ir inovacijų naudojimą dizaino, meno, kalbų ir ugdymo  studijose bei profesinėje veikloje sklaidą.

Konferenciją organizuoja Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultetas.

 

Kritinio mąstymo interpretacija mene
Įtraukių metodų reikšmė dizaino kontekste
Inovacijos kalbų ir vertimo studijose
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo problematika
Dr. Inga Valentinienė, Kauno kolegija (mokslinio komiteto pirmininkė)
Dr. Sigita Saulėnienė, Kauno kolegija
Dr. Rima Jasnauskaitė, Kauno kolegija
Dr. Aušra Rimkutė-Ganusauskienė, Kauno kolegija
Dr. Algimantas Bagdonas, Kauno kolegija
Dr. Jovita Dargienė, Kauno kolegija
Dr. Raimonda Simanaitienė, Kauno kolegija
Dr. Theodor Liho, Nacionalinė dailės akademija (Bulgarija)
Dr. Tija Zirina, Latvijos universitetas (Latvija)
Dr. Marijana Prodanovic, Sinergijos universitetas (Bosnija ir Hercegovina)
Jolanta Bareikienė, Menų ir ugdymo fakulteto dekanė (organizacinio komiteto pirmininkė)
Nijolė Meškelienė, Menų ir ugdymo fakulteto studijų vedėja
Asta Jakimavičienė, Menų ir ugdymo fakulteto Pedagogikos katedros vedėja
Renata Sedliorienė, Menų ir ugdymo fakulteto Kalbų centro vadovė
Juozas Dundulis, Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos lektorius
Kristina Juodeikienė, Menų ir ugdymo fakulteto tarptautinės veiklos koordinatorė
Albertas Juodeika, Menų ir ugdymo fakulteto Kalbų centro studijų vedėjas
Ieva Brazauskaitė-Zubavičienė, Menų ir ugdymo fakulteto vertimų koordinatorė
Ainė Jacytė, Menų ir ugdymo fakulteto komunikacijos specialistė