APIE KONFERENCIJĄ


Tarptautinė hibridinė  mokslinė – praktinė konferencija

MENAS, DIZAINAS, KALBOS IR UGDYMAS: TEORIJOS IR PRAKTIKOS INOVACIJOS


 

Konferencijos tikslasskatinti diskusijas ir gerosios patirties apie naujausių technologijų ir inovacijų naudojimą dizaino, meno, kalbų ir ugdymo  studijose bei profesinėje veikloje sklaidą.

Konferenciją organizuoja Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultetas.

Konferencija vyks nuotoliniu ir kontaktiniu būdu.

Kritinio mąstymo interpretacija mene
Įtraukių metodų reikšmė dizaino kontekste
Inovacijos kalbų ir vertimo studijose
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo problematika