2021 M. KOFERENCIJOS PROGRAMA IR PRANEŠIMŲ SANTRAUKOS

Tarptautinės nuotolinės mokslinės-praktinės konferencijos

MENAS, DIZAINAS, KALBOS IR UGDYMAS: TEORIJOS IR PRAKTIKOS INOVACIJOS

PROGRAMA

2021 m. gruodžio 9 d.

9.20-9.30 || Prisijungimas prie konferencijos virtualaus kambario (ZOOM programa)

9.30-9.35 || Konferencijos atidarymas, sveikinimo žodis

9.35-11.35 || Plenarinis posėdis 

11.35-12.30 || Pietų pertrauka

12.30-15.30 || Darbas sekcijose


PLENARINIS POSĖDIS

Pirmininkas – Lukas Alsys, Kauno kolegija
9:35-10:05Sustainability in Art and Art Education: Case Study of Chinese Contemporary Material Art
Assoc. Prof. Dr Jovita Sakalauskaitė (artist, curator) & PhD Kelly Liang (art historian, curator, RA Tsinghua University)
10:05-10:35Dystopical Panorama of Lithuanian Art Criticism
Dr Ramūnas Čičelis, writer, journalist
10:35-11:05Academic “Friendship”: Gender Concerns About Students / Faculty Rapports on Facebook
Dr Irina Rabinovich, Holon Institute of Technology, Israel
11:05-11:35Why Do Changes in Education Begin With Each of Us?
Jovita Starkutė, Educator, Founder of Family Lab Academy, PhD student, Lecturer in Kaunas University of Applied Sciences

SEKCIJOS

Moderatoriai: dr. Algimantas Bagdonas, dr. Sigita Saulėnienė
12.30-12.45Studijų ir darbo derinimo galimybės
Dr. Algimantas Bagdonas, Asta Jakimavičienė, Raimonda Sadauskienė, dr. Sigita Saulėnienė
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
12.45-13.00Refleksijos taikymo galimybės ikimokyklinio ugdymo pedagogų mokymosi procese
Dr. Algimantas Bagdonas, dr. Sigita Saulėnienė
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
13.00-13.15Dorovinių vertybių ugdymas(-is) ikimokykliniame amžiuje
Gitana Baležentienė
Alytaus lopšelis-darželis „Pasaka“
Dr. Algimantas Bagdonas
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
13.15-13.30Priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas taikant „STEAM“
Dalia Linkevičienė
Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“
Jolanta Stūronaitė
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
13.30-13.45Montesori pedagogikos elementų integravimas į „Geros pradžios“ ugdymo metodikos veiklas darželyje „X“
Gerada Lidija Tuominytė
Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis
Jolanta Stūronaitė
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
13.45-14.00Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
Dr. Vilma Liaudanskė, Sonata Šiupienienė
Marijampolės kolegija

Pranešimo santrauka
14.00-14.15Pedagogo kompetencijos siekiant dirbti su ikimokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimą
Renata Venslovienė
Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“
Dr. Sigita Saulėnienė
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
14.15-14.304-5 metų amžiaus vaikų pažinimo ugdymas(-is) meninėse veiklose, taikant informacines kompiuterines technologijas, ikimokyklinio ugdymo įstaigoje „X“
Renata Pakštienė
Jonavos vaikų lopšelis – darželis „Lakštingalėlė“
Jolanta Stūronaitė
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
14.30-14.45„Gyvojo kampelio“ reikšmė ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, ugdymui(-si)
Lina Jančaitienė,
Lekėčių mokykla-daugiafunkcinis centras, ikimokyklinio ugdymo skyrius
Edita Dulkinienė
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
14.45-15.00Ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacija ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
Kristina Vaičiūnienė,
Kauno r. Lapių lopšelis-darželis
Edita Dulkinienė
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
15.00-15.15Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo būdai ankstyvojo amžiaus vaikų grupėje adaptacijos laikotarpiu
Jūratė Paukštienė
Kauno lopšelis / darželis „Nežiniukas“
Dr. Sigita Saulėnienė
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
15.15-15.30„STEAM“ taikymo galimybės lauko darželyje: pedagogų požiūris
Aurelija Vidmantienė
VšĮ Lauko darželis
Nijolė Meškelienė
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
Moderatorė – Ieva Brazauskaitė-Zubavičienė
12.30-12.45Power of Language and Language of Power
Daiva Ida Povilaitė
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
12.45-13.00Seriously Funny Overview of the Linguistic Paradox in Advertising Discourse
Asta Pukienė
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
13.00-13.15Neologisms in the Populist Discourse: a Semiotic Approach
Juan Carlos Pagán Motos
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
13.15-13.30Lietuvių kalbos ištekliai skaitmeninėje terpėje: naudojimo(si) galimybės studijų procese
Dr. Aušra Rimkutė-Ganusauskienė
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
13.30-13.45Personal Wellbeing of Interpreters Working in Humanitarian Context – Case of Refugees and Asylum Seekers
Shams Aldeen Shams Aldeen
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
13.45-14.00Translating Semantically Meaningful Anthroponyms for Children
Lina Stravinskaitė,
Dr. Ligita Judickaitė-Pašvenskienė

Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
14.00-14.15Analysis of Verb-Based Nominals in Translation of the European Union Legislation in Force
Dr. Ligita Judickaitė-Pašvenskienė,
Lina Stravinskaitė

Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
14.15-14.30Starting and Finishing Touches to a Perfect Research Paper and its Presentation
Gemma Navickienė
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
14.30-14.45Add C for Context: What Can Language Instructors From the Humanities Contribute to Research in Foreign Language Acquisition?
Dr. Dror Abend-David
University of Florida, USA
James Kusch
Of Blessed Memory

Pranešimo santrauka
Moderatorė – doc. dr. Rima Jasnauskaitė
12.30-12.45The Use of Game-Based Tools for Formative Assessment in Language Teaching
Valentina Gavranović
Singidunum University, Serbia

Pranešimo santrauka
12.45-13.00Relationship Between Reading Comprehension and Vocabulary Size Among English Majors at the University of Applied Sciences of Kaunas
Vaida Misevičiūtė
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
13.00-13.15University Students’ Attitude Towards Peer Assessment in an Online Foreign Language Classroom
Aurelija Daukšaitė-Kolpakovienė
Vytautas Magnus University

Pranešimo santrauka
13.15-13.30Peculiarities and Motives of Employees Learning Foreign Languages in Kaunas University of Applied Sciences
Jolanta Bareikienė,
Ieva Brazauskaitė-Zubavičienė
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
13.30-13.45Why Teachers Learn English Informally From the Perspective of Kaunas UAS’ Case Study Results
Dr. Rima Jasnauskaitė
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
13.45-14.00Developing a Questionnaire for Strategic Technology-Based Language Learning
Edvinas Ignatavičius
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
14.00-14.15Darnaus vystymosi kompetencijų ugdymas Kauno kolegijoje: studentų nuomonė
Rasa Šulcienė,
Renata Sedliorienė
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
14.15-14.30Kauno kolegijos darbuotojų gimtosios kalbos vartosenos tyrimas
Dr. Aušra Rimkutė-Ganusauskienė
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
14.30-14.45Technologinių sprendimų įtaka nuotolinių studijų organizavimui ir kokybei
Albertas Juodeika,
Kristina Juodeikienė
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
Moderatorius – Lukas Alsys
12.30-12.45Inclusive Art Education – INARTdis Project
Dr Monika Gigerl, BEd, MA; Mag. Elisabeth Herunter
University College of Teacher Education Styria; Austria
Mag. Karin Gollowitsch
University College of Teacher Education Styria; Austria

Pranešimo santrauka
12.45-13.00Keletas istorinių štrichų apie piešimo mokymą „Pelėdų kalne“
Dr. Raimonda Simanaitienė
Kauno kolegija,
Vytauto Didžiojo universitetas

Pranešimo santrauka
13.00-13.15Rules: Do They Restrict or Release Creativity?
Dr. Ingrida Povilaitienė
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
13.15-13.30Kūrybiškumo raiška Menų akademijos fotografijos studijų studentų darbuose pandemijos kontekste
Svetlana Batura
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
13.30-13.45Socialistinio realizmo vaidyba ir istoriografijos problematika
Lukas Alsys
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
13.45-14.00Kritinio mąstymo reikšmė Albert Camus romane „Svetimas“
Edita Budrytė
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
14.00-14.15Ethnographic Photography: Visual Analysis Methods for Interpreting Urban Spaces
Karina Račaitytė
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
14.15-14.30Venecijos Bienalė. Apžvalga. Refleksijos
Sigutė Bronickienė
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
14.30-14.45Restauruoti Antano Sorakos kūriniai iš Lazdijų krašto muziejaus
Rolandas Vičys
Kauno kolegija /
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus Prano Gudyno restauravimo centras
Laima Kruopaitė
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus Prano Gudyno restauravimo centras

Pranešimo santrauka
Moderatorė – Laura Slavinskaitė
12.30-12.45Tvarumo estetika kostiumo dizaine
Dr. Kęstutis Lekeckas
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
12.45-13.00Tvari mada. Kur mes šiandien ir kur būsime rytoj? Tvarios mados kūrėjai ir jų darbai
Rimantė Rimgailaitė
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
13.00-13.15Įtraukus komandinio darbo metodas dizaino procese
Juozas Dundulis
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
13.15-13.30„Kauno kodas“: 10 urbanistinių gairių Kauno naujamiesčiui arba kaip mes žaidėme miestą
Kęstutis Vaikšnoras
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
13.30-13.45Dizaino pamokos mokykloje – nauja patirtis dėstytojui
Vilma Gydaitė
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
13.45-14.00Istorinių interjerų virtualios duomenų bazės, kaip papildomos studentų edukacinės priemonės, panaudojimo perspektyvos
Dr. Aistė Dičkalnytė
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
14.00-14.15Sustainable Interior Design Object Design Features: Methods, Materials and Construction Compounds
Dr. Inga Valentinienė
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
14.15-14.30The Impact of the Pandemic on Fashion Designer’s Show
Milda Jankuvienė
Kauno kolegija

Pranešimo santrauka