2023 Conference Programme and Abstracts


PROGRAMME

 7 December 2023

Time (GMT+2)ActivityVenue
9:30-10:00Registration
Kaunas, Pramonės Avenue 22A,
4th Floor, Near Room 410
10:00-10:10Conference Opening and
Welcome Speech
Kaunas, Pramonės Avenue 22A,
Room 407
10:10-12:10Plenary SessionKaunas, Pramonės Avenue 22A,
Room 407
12:10-13:10Lunch Break
13:15-16:30Panel DiscussionsInformation is Available
Under Each Panel


PLENARY SESSION

Chairperson – Daiva Ida Povilaitė, Kauno kolegija Higher Education Institution (Lithuania)
Venue: Kauno kolegija HEI, Pramonės Avenue 22A-407
10:10-10:40Social Worker as an Educator in the Process of Helping War Refugees
Assoc. Prof. Dr Valentina Demidenko and Assoc. Prof. Dr Stefanos Spaneas, Kauno kolegija Higher Education Institution (Lithuania) and University of Nicosia (Cyprus)
10:40-11:10English in International Settings: A Catalyst for Intercultural Competence
Dr María Begoña Crespo García , University of A Coruña (Spain)
11:10-11:40Knowledge in Art and Its Corruption
Dr Jeffery Michael Taylor , European Humanities University (USA)
11:40-12:10Culturally Inclusive Learning Environment in Higher Education
Dr Andrius Eidimtas, Lithuanian University of Health Sciences (Lithuania)

PANELS

Moderator – Dr R. Jasnauskaitė, Kauno kolegija HEI, Lithuania
Venue: Kauno kolegija HEI, Pramonės Avenue 22 | 4-20
13:15-13:30Enhancing Language Learning with AI-Powered Retrieval Practices
L. Abraitienė
Kauno kolegija HEI, Lithuania

Abstract
13:30-13:45Translation of Non-Equivalent Ethnic Culture Language: Uniqueness vs Comprehension
Dr R. Jasnauskaitė
Kauno kolegija HEI, Lithuania

Abstract
13:45-14:00Multilingual Pathways to Unlocking Professional Opportunities in Swedish for Beginners through Blended and Autonomous Learning
I. Brazauskaitė-Zubavičienė, K. Juodeikienė and L. Wallenius
Kauno kolegija HEI, Lithuania and Haaga-Helia University of Applied Sciences, Finland

Abstract
14:00-14:15Translation of Culture-Specific Language in News Articles: Allusion Case
Dr R. Jasnauskaitė and A. Pukienė
Kauno kolegija HEI, Lithuania

Abstract
14:15-14:30 Importance and Peculiarities of Practically Used English in Maternity Services in Lithuania
E. Ignatavičius
Kauno kolegija HEI, Lithuania

14:30-14:45Profesijos terminų vartosenos tyrimas
Dr. A. Rimkutė-Ganusauskienė
Kauno kolegija HEI, Lithuania

14:45-15:00
BREAK
15:00-15:15Lexical Density in Spoken Pods as a Motivational Tool to Increase Academic Fluency
V. Misevičiūtė
Kauno kolegija HEI, Lithuania

Abstract
15:15-15:30Užsienio kalbų mokytojų patirtys ugdant mokinių kūrybiškumą fenomenais grįsto mokymosi procese: X institucijos atvejo analizė
Dr N. Čiučiulkienė, Dr I. Tandzegolskienė, M. Čuladienė
Vytautas Magnus University, Lithuania

Poster PresentationAnimacinių filmų leksikos ypatumai: „Šreko“ diskurso analizė
Dr N. Čiučiulkienė, J. Lukienė
Vytautas Magnus University / Kaunas University of Technology, Lithuania

Poster PresentationAntrosios užsienio kalbos Kauno kolegijoje mokymosi galimybės ir skatinantys veiksniai
J. Bareikienė, R. Sedliorienė, D. Simuntienė, L. Valčiukienė, L. Adomavičius
Kauno kolegija HEI, Lithuania

Poster PresentationBeyond Words: the Impact of Metonymy on Mass Media Messaging
A.Pukienė, I. Brazauskaitė-Zubavičienė, K. Kliknaitė
Kauno kolegija HEI, Lithuania

Abstract
Poster PresentationMobile Learning On Foreign Language Learning
Prof. Dr Giedrė Paurienė
Kauno kolegija HEI, Lithuania

Abstract
Moderator: Eglė Aleknaitė, Kauno kolegija HEI, Lithuania
Venue: Kauno kolegija HEI, Pramonės Avenue 22 | 4-33
13:15-13:30Stereotipų ir kūrybiškumo sąsajos dailės istorijoje
V. Dobrovolskienė
Kauno kolegija, Lietuva

13:30-13:45Socialistinio realizmo moraliniai atspindžiai šiandieninėje visuomenėje
L. Alsys
Kauno kolegija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

13:45-14:00Gintaras Lietuvos profesionalioje juvelyrikoje: nuo karolių vėrinio iki konceptualaus objekto
Prof. dr. R. Simanaitienė
Kauno kolegija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

14:00-14:15Konceptualios drabužių kolekcijos kūrimas kaip terapija
S. J. Kasperavičienė, M. Jankuvienė
Kauno kolegija, Lietuva

14:15-14:30Arts Therapies as a Resource in the Educational Environment: The Latvia Situation
I. Pelnēna, D. Stieģele
Liepaja University, Latvia

Abstract
14:30-14:45Mozaikos metodas negalią turintiems asmenims
G. Markauskienė
,,Negalią turinčių asmenų centras "Korys", dailės terapijos ir kūrybiškumo studija "Colour of mind", Lietuva

14:45-15:00Polichromuotos skulptūros „Šv. Jonas Nepomukas“ konservavimas
R. Vičys, E. Tavelionis
Kauno kolegija, Lietuva

15:00-15:15Tarptautinio medijų ir fotografijos festivalio patirtys ir pamokos
S. Batura
Kauno kolegija, Lietuva
Moderator: Ida Daiva Povilaitė, Kauno kolegija HEI, Lithuania
Venue: Kauno kolegija HEI, Pramonės Avenue 22 | 4-34
13:15-13:303D spausdinta išmanioji tekstilė netolima mūsų ateitis
V. Diak
Vilniaus dailės akademija, Lietuva

13:30-13:45,,Lego serious play“ metodikos integravimas į dizaino procesą
J. Dundulis
Kauno kolegija, Lietuva

13:45-14:00Kaip gyvensime rytoj?
K. Vaikšnoras
Kauno kolegija, Lietuva

14:00-14:15Dirbtinio intelekto raida ir praktinio taikymo būdai: muziejų atvejis
M. Rutkauskaitė
Kauno kolegija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

14:15-14:30Migruojantys naratyvai: Lietuvos atvejai – nuo vaidybinio kino iki VR projektų
Dr. M. Munderzbakaitė
Kauno kolegija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

14:30-14:45Tvarūs parodų stendai mokinių kūrybiniams darbams eksponuoti
A. Paulauskienė, G. Cemnalianskis
Tauragės ,,Šaltinio” progimnazija, Lietuva

Poster PresentationSiekiamybės raiška reklamose
Doc. dr. Rasa Dobržinskienė
Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

Poster PresentationTekstilė ateičiai: kūrybinės jungtys tarp dizaino ir mokslo
I. Spitrytė
Kauno kolegija, Lietuva

Poster PresentationMedžiagų ir tekstūrų simuliacijos 3d vizualizacijų kūrime
D. Vilkienė
Kauno kolegija, Lietuva

Moderators: Dr Algimantas Bagdonas, Edita Dulkinienė, Kauno kolegija HEI, Lithuania
Venue: Kauno kolegija HEI, Pramonės Avenue. 22 | 4-26
13:15-13:30Naratyvinio žaidimo galimybės ugdant vaikų kalbą ikimokykliniame amžiuje
V. Nainė, Dr. A. Bagdonas
Kauno lopšelis-darželis ,,Vilnelė”, Kauno kolegija, Lietuva


13:30-13:45STEAM apraiškos lietuvių liaudies pasakose
D. Karalė, J. Talalienė, R. Grybienė
Kauno kolegija, Lietuva

13:45-14:00Ikimokyklinio amžiaus vaikų matematinių gebėjimų ugdymas pasakų pagalba: pedagogų požiūris
E. Dulkinienė, V. Iščišinienė
Kauno kolegija, Kauno lopšelis-darželis ,,Spindulėlis”, Lietuva

14:00-14:15Priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos ugdymas(is) per patirtį
R. Sadauskienė, A. Stankevičienė
Kauno kolegija, Kauno r. Akademijos mokykla-darželis „Gilė", Lietuva

14:15-14:30Adaptacijos sunkumai ankstyvajame amžiuje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje: pedagogų ir tėvų požiūris
E. Dulkinienė, D. Tarnauskaitė
Kauno kolegija, Lietuva

14:30-14:45Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų patirtis, įgyta dirbant kultūriškai mišrioje grupėje
doc. V. Liaudanskė
Šv. Ignaco Lojolos kolegija, Lietuva

14:45-15:00BREAK
15:00-15:15Informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo galimybės ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumą
M. Eidukevičiūtė, dr. A. Bagdonas
Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pušynėlis“, Kauno kolegija, Lietuva

15:15-15:30Anglų kalbos ir informacinių technologijų integracija ugdymo procese
L. Adomavičius, D. Ramonienė
Kauno kolegija, Lietuva

15:30-15:45Savanoriškos veiklos sąsajos su minkštųjų gebėjimų ugdymosi galimybėmis: Lietuvos ir Latvijos pedagoginių studijų programų studentų atvejis
N. Meškelienė, dr. A. Bagdonas, S. Ušča, J. Grava
Kauno kolegija, Rezeknės technologijų akademija, Liepojos Universitetas, Lietuva, Latvija

15:45-16:00X ilgosios gimnazijos 6-ųjų klasių mokiniai apie išprususios asmenybės savybes
R. Masaitytė, N. Bankauskienė, K. Karosevičienė
Kauno kolegija, Kolpingo kolegija, Lietuva

16:00-16:15The Importance of Mentoring in the Social Work Student’s Internship
I. Venckienė, A. Kavaliauskienė
Kauno kolegija HEI, Lithuania

Abstract
16:15-16:30Intensive Course as the Unique Learning Ecology - Multidimensional Learning Experience
P. Beseckas, O. Grincevičius, K. Maikov
Kauno kolegija HEI, Estonian University of Life Sciences, Lithuania, Estonia

Abstract
Moderators: Dr Lina Majauskienė, Jurgita Paulauskaitė, Kauno kolegija HEI, Lithuania
Venue: Kauno kolegija HEI, Pramonės Avenue 22 | 4-27
13:15-13:30Innovative Activities in Social Work
Dr. S. Karasevičiūtė, V. Kondratavičienė
Kauno kolegija HEI, Lithuania

Abstract
13:30-13:45Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų informacinių technologijų kompetencijos raiška ugdymo procese
Dr. S. Saulėnienė, A. Gintaraitė
Kauno kolegija, Kauno Aleksoto lopšelis-darželis, Lietuva


13:45-14:00Gamtinės aplinkos pažinimo ugdymas taikant patyrimines veiklas: ikimokyklinio ugdymo pedagogų patirtys
Dr. L. Majauskienė, Ž. Jonikienė
Kauno kolegija, Kėdainių lopšelis-darželis ,,Varpelis”, Lietuva

14:00-14:154 – 5 metų amžiaus vaikų emocijų suvokimo ir raiškos ugdymas(is) meninėje veikloje
J. Stūronaitė, E. Adomaitienė
Kauno kolegija, Lietuva

14:15-14:30Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, ugdymo(si) galimybės bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo grupėse
V. Valalytė, E. Matijošaitytė
Kauno kolegija, Lietuva

14:30-14:45STEAM metodas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje siekiant sėkmingos įtraukties
V. Juodienė
Kauno r. Garliavos lopšelis-darželis ,,Uosiukas", Lietuva

14:45-15:00Tėvų požiūrio į lytinį švietimą ikimokykliniame amžiuje plėtimas
E. Ivinkina, I. Navickaitė
Kauno kolegija, Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla - darželis ,,Vaikystės dvaras", Lietuva

15:00-15:15BREAK
15:15-15:305-6 metų amžiaus vaikų vertinimo ir įsivertinimo gebėjimų ugdymas(is) ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
J. Stūronaitė, A. Kozlovaitė
Kauno kolegija, Lietuva

15:30-15:45Vaikų fizinis raštingumas ir jo vertinimo ypatumai. Teorinė analizė
A. Vizbarienė
Kauno kolegija, Lietuva

15:45-16:00Pedagogų padėjėjai ikimokyklinio ugdymo įstaigose: specialistų poreikis ir iššūkiai dabartinės švietimo politikos kontekste
Dr. A. Bagdonas, A. Jakimavičienė, dr. L. Majauskienė
Kauno kolegija, Lietuva

16:00-16:15Creativity in Social Work
O. Grincevičius
Kauno kolegija HEI, Lithuania

Abstract
Poster PresentationSocialinio darbuotojo vertybių raiška, realizuojant socialinio darbuotojo vaidmenis
E. Jezukevičienė
Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuva

Poster PresentationDevelopment of Resilience Against Bullying: Scafolding the Positive Self-Esteem of Teenagers
N. Čiučiulkienė, V. Rūkienė
Vytautas Magnus University, Kolping University of Applied Sciences, Lithuania

Abstract
Poster PresentationDarnumas ir jo teikiama nauda Kauno kolegijos studentų požiūriu
R. Šulcienė
Kauno kolegija, Lietuva

Poster PresentationUgdymas bendradarbiaujant
R. Alksnė, I. Stelmokienė
Kauno lopšelis-darželis ,,Spindulėlis", Lietuva

Poster PresentationVaikų kritinio mąstymo ugdymas per mąstymo žemėlapius
A. Vaivadienė, E. Norbutienė
Kauno lopšelis-darželis ,,Spindulėlis", Lietuva