2020 M. KOFERENCIJOS PROGRAMA IR PRANEŠIMŲ SANTRAUKOS

Tarptautinės nuotolinės mokslinės-praktinės konferencijos

MENAS, DIZAINAS, KALBOS IR UGDYMAS: TEORIJOS IR PRAKTIKOS INOVACIJOS

PROGRAMA

Konferencija vyko 2020 m. gruodžio 3 d.

9.20-9.30 || Prisijungimas prie konferencijos virtualaus kambario

9.30-9.35 || Konferencijos atidarymas, sveikinimo žodis

9.35-10.35 || Plenarinis posėdis 1 (vaizdo įrašas)

10.45-13.00 || Darbas sekcijose

13.00-14.00 || Pietų pertrauka

14.00-15.00 || Plenarinis posėdis 2 (vaizdo įrašas)

15.15-16.30 || Darbas sekcijose


PLENARINIAI POSĖDŽIAI

Pirmininkė – Vaida Misevičiūtė, Kauno kolegija
09.35-10.05Ugdytojui lengvai suprantami bei pritaikomi šiuolaikiniai mąstymo ir mokymosi mokytis kompetencijų ugdymo būdai
Giedrė Lečickienė, UAB „Thinking Organisations“, Lietuva
10.05-10.35Pranešta tikrovė ir kiti spąstai kritiniam mąstymui
Dr. Stasys Mostauskis, Vilniaus dailės akademija
Pirmininkė – Vaida Misevičiūtė, Kauno kolegija

14.00-14.30The Invisibility of Silent Film Translation
Dr Dror Abend-David, University of Florida, USA
14.30-15.00Education and Sustainable Development
Shams Aldeen Shams Aldeen, Kaunas UAS, Lithuania
(Cancelled)

SEKCIJOS

Moderatorė – dr. Rima Jasnauskaitė, Kauno kolegija


10.45-11.00Latvian Language Acquisition Problems in Linguistically Heterogeneous Environment
Agrita Taurina, University of Latvia
11.00-11.15University Students’ Attitude Towards Distance Learning Classes of English
Dr Aurelija Daukšaitė-Kolpakovienė, Vytautas Magnus University, Lithuania
11.15-11.30To Buy or Not to Buy: Language as a Tool of Persuasion on Social Media
Asta Pukienė, Ugnė Lisauskaitė, Kaunas UAS, Lithuania
Pranešimo santrauka
11.30-11.45Trends in Vocabulary Teaching
Vaida Misevičiūtė, Vytautas Magnus University / Kaunas UAS, Lithuania
11.45-12.00Linguistic Challenges Met by Businesses of Kaunas Region While Translating Their Names into English
Dr Rima Jasnauskaitė, Kaunas UAS, Lithuania
Pranešimo santrauka
12.00-12.15Most Common Mistakes in Students' Translations
Gemma Navickienė, Kaunas UAS, Lithuania
12.15-12.30Development of Cognitive Learning Strategies in English Classes in Form 11
Edvinas Ignatavičius, Kaunas UAS, Lithuania
Pranešimo santrauka
12.30-12.45Kalbiniai žaidimai: filosofijos atvejis
Rimantas Viedrynaitis, Šv. Ignaco Lojolos kolegija
Pranešimo santrauka
12.45-13.00Dažniausių vertimo praktikai studentams skirtų užduočių klaidų analizė
Albertas Juodeika, Kristina Juodeikienė, Kauno kolegija
Pranešimo santrauka
Stendinis pranešimasEnglish Punctuation That Knocks Down Lithuanian Students (Poster presentation)
Dr Rima Jasnauskaitė, Kaunas UAS, Lithuania
Pranešimo santrauka
Moderatorė – Ieva Brazauskaitė-Zubavičienė, Kauno kolegija

10.45-11.00The Challenges of Online Language Learning and Teaching: inclusive content and motivation enhancement
Liisa Wallenius, Haaga-Helia UAS, Finland
Ieva Brazauskaitė-Zubavičienė, Kaunas UAS, Lithuania

Pranešimo santrauka
11.00-11.15Steps into Multilingualism and Student Employability via Online Language Learning
Ieva Brazauskaitė-Zubavičienė, Kaunas UAS, Lithuania
Liisa Wallenius, Haaga-Helia UAS, Finland

Pranešimo santrauka
11.15-11.30INDIe: an ecosystem to boost the creation of rich online learning units
Dr Mathieu Kessler, Universidad Politécnica de Cartagena, Spain
11.30-11.45Young Coaches as Agents of Change
Claudia Saccone, UNIVERSO CLIL (Coaching Lifelong Innovative Learning)
11.45-12.00The Impact of Participating in International Projects on the Development of English Vocabulary
Anna Vintere, Latvia University of Life Sciences and Technologies,
Dr Inese Ozola, Latvia University of Life Sciences and Technologies,
Ieva Brazauskaitė-Zubavičienė, Kaunas UAS, Lithuania

Pranešimo santrauka
12.00-12.15Eco art and ecology aspects in the world practice under e Twinning project "World Universities to Schools"
Kristina Grigaitė-Bliūmienė, Kaunas UAS, Kauno r. Garliava Juozas Lukša gymnasium, Lithuania
Pranešimo santrauka
12.15-12.30Reflection on the Participation of the Department of Pedagogy in International Projects
Raimonda Sadauskienė, Kaunas UAS, Lithuania
Moderatorė – Jolanta Bareikienė, Kauno kolegija
10.45 - 11.00Alternative Way of Implementation of the Study Process
Igor Hovnik, Higher Vocational College for Wood and Design, Wood Technology School Maribor, Slovenia
Pranešimo santrauka
11.00 - 11.15Studentų pasiekimų vertinimas koleginėse studijose
Algirdas Jokimas Saulėnas, Kauno kolegija

11.15 - 11.30Mokėjimas ir mokymasis mokytis dalyko studijų procese: studijuojančiųjų patirčių ir įžvalgų savirefleksijose analizė
Živilė Advilonienė, Vytauto Didžiojo universitetas, Marijampolės kolegija
11.30 – 11.45Akademinio mobilumo įtaka absolventų karjeros įgyvendinimui
Nijolė Meškelienė, Kauno kolegija
Pranešimo santrauka
11.45 – 12.00Kauno kolegijos studentų užsienio kalbos kaip laisvai pasirenkamo dalyko pasirinkimo motyvai ir lūkesčiai
Renata Sedliorienė, Gražina Jedemskienė, Kauno kolegija
Pranešimo santrauka
12.00 – 12.15Meninė knygrišystė kaip kūrybos ir saviraiškos objektas studentų darbuose
Lolita Grabauskienė, Kauno kolegija
Pranešimo santrauka
12.15 – 12.30Tarptautinio projekto „World Universities to Schools“ įgyvendinimo Kauno A. Martinaičio dailės mokykloje kultūrinės, meninės ir edukacinės patirtys
Dr. Raimonda Simanaitienė, Vytauto Didžiojo universitetas,Kauno kolegija
Margarita Ramonienė Kauno A. Martinaičio dailės mokykla

Pranešimo santrauka
12.30 – 12.45Kūrybinių pasamonių vizualizacijos / Kūrybinis sąmoningumas
Sigita Grabliauskaitė, Matas Šarapovas, Kauno kolegija
Pranešimo santrauka
12.45 – 13.00Dėstytojai apie savo darnaus vystymosi švietimo kompetencijas
Ramunė Masaitytė, Kauno kolegija
Moderatorė – Laura Slavinskaitė, Kauno kolegija
10.45-11.00Kūrybiniai įrankiai ir sistema - neatsiejama menininko kūrybos dalis. Eksperimentinio dizaino kūrimas
Rytis Beiga, Kauno kolegija
11.00-11.15Juodos spalvos raiška ir fetišizmas gotų subkultūros įvaizdyje
Erika Juodytė, Rasa Povilaitienė, Kauno kolegija
Pranešimo santrauka
11.15-11.30Paveldėtų garderobo dalių panaudojimas šiuolaikiniame įvaizdyje taikant tvarios mados principus
Lalita Mahler, Rasa Povilaitienė, Kauno kolegija
Pranešimo santrauka
11.30-11.45Depresijos stereotipų vizualus pateikimas įvaizdinėje fotosesijoje
Agnė Piščikaitė, Kauno kolegija
Pranešimo santrauka
11.45-12.00Vyro įvaizdinė fotosesija su „Lindex“ 2020 metų pavasario-vasaros kolekcija
Urtė Ališauskaitė, Violeta Dobrovolskienė, Kauno kolegija
Pranešimo santrauka
12.00-12.15Šiuolaikinio vyro individualios raiškos galimybės įvaizdyje integruojant platėjančio silueto drabužius
Milda Štrimaitienė, Violeta Dobrovolskienė, Kauno kolegija
Pranešimo santrauka
12.15-12.30Kūrybiškumo ir kompetencijų ugdymas mokymo procese
Stella Justina Kasperavičienė, Audronė Šakienė, Kauno kolegija
Pranešimo santrauka
12.30-12.45Virtuali mada - fantazija ar būtinybė?
Prof. Dr. Eugenija Strazdienė, Vilniaus kolegija, Mados dizaino katedra
Pranešimo santrauka
12.45-13.00Dizainerio intuicijos reikšmė mados kūryboje ir prognozavime
Dr. Renata Maldutienė, Vilniaus dailės akademija, Mados dizaino katedra
Pranešimo santrauka
13.00-13.15Mados užkulisiai
Dr. Viktorija Diak, mados dizainerė
Pranešimo santrauka
13.15-13.30Šiuolaikinis dizaineris. Skaitmeninių technologijų ir amato sinergija
Olesia Les-Daškevičienė, Kauno kolegija
Pranešimo santrauka
Moderatorė – Sandra Bernotaitė, Kauno kolegija
10.45-11.00The Future of Art and Design Exhibitions
Audronė Drungilaitė, Lithuanian Design Forum, Lithuania
Pranešimo santrauka
11.00-11.15New Design Nomads@home. Digital / Distance Inclusive methods
Dr Theodor Liho, Sofia National Academy of Arts, Bulgaria
Pranešimo santrauka
11.15-11.30Design Disasters and Designing Happiness: Innovating out of Empathy
Dr Jūratė Tutlytė, Kaunas 2022, "Designing happiness" platform
Pranešimo santrauka
11.30-11.45"ReCyprus": A Research Project and on the Tradition and Culture of Cyprus and the Reinvention of our Contemporary Cultural / Social Identity
Prof. Costas Mantzalos, Frederick University, Cyprus
Gintarė Jarašienė, Kaunas UAS, Lithuania

Pranešimo santrauka
11.45-12.00Mėgėjų teatro meno svarba aukštųjų mokyklų veikloje
Lukas Alsys, Kauno kolegija
Pranešimo santrauka
12.00-12.15Glass artist Personal glass art exhibition „Myliu x I love you x Люблю x Amo x Ich liebe“
Gabija Mikalopaitė, Sigita Grabliauskaitė, Kaunas UAS, Lithuania
Pranešimo santrauka
12.15-12.30Design and Production of Jewelry Composed into a Wood Corset
Tina Bunderla, Cvetka Hojnik, Higher vocational college for wood and design, Wood technology school Maribor, Slovenia
Pranešimo santrauka
12.30-12.45Kaunas visiems: atvykimo vartai
Kęstutis Vaikšnoras, Kauno kolegija
Pranešimo santrauka
12.45-13.00Dizaino mąstysenos metodas dizaine ir už jo ribų
Juozas Dundulis, Kauno kolegija
Pranešimo santrauka
Moderatorė - dr. Sigita Saulėnienė, Kauno kolegija
10.45-11.00Ikimokyklinio ugdymo pedagogų motyvacijos svarba
Virginija Bušauskienė, Kauno lopšelis-darželis „Tukas“
Dr. Algimantas Bagdonas, Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
11.00-11.15Ikimokyklinio ugdymo įstaigų svetainių kalba
Dr. Aušra Rimkutė-Ganusauskienė, Kauno Kolegija
11.15-11.30Išmaniųjų įrenginių taikymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ugdant 3-5 metų amžiaus vaikų kūrybiškumą
Rima Martišius, Kauno Kolegija
Raimonda Sadauskienė, Kauno kolegija

11.30-11.45Pozityvios tėvystės ugdymo reikšmė priešmokykliniame amžiuje
Vilma Juodienė, Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“
Dr. Algimantas Bagdonas, Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
11.45-12.00Vaikų nuo vienerių iki trejų metų adaptacija ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
Kristina Vaičiūnienė, Kauno kolegija
Edita Dulkinienė, Kauno kolegija

12.00-12.15Ankstyvojo amžiaus vaikų žodyno turtinimo galimybės
Vilma Kizevičienė, Prienų lopšelis-darželis „Saulutė“
Dr. Algimantas Bagdonas, Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
12.15-12.30Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos ugdymas pasakomis
Asta Žičkevičienė, Kauno raj. Raudondvario lopšelis-darželis „Riešutėlis“
Dr. Algimantas Bagdonas, Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
12.30-12.45Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų socialinių kompetencijų ugdymo/-si galimybės
Odeta Vievesytė, Garliavos lopšelis-darželis „Obelėlė“
Dr. Algimantas Bagdonas, Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
12.45-13.00„Gyvojo kampelio“ svarba ugdant elgesio ir emocijų sutrikimus turinčius ikimokyklinio amžiaus vaikus
Lina Jančaitienė, Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras
Edita Dulkinienė, Kauno kolegija

13.00-13.154-5 metų amžiaus vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, kalbos įgūdžių lavinimo galimybės, taikant meninio ugdymo (vaidybos) elementus
Kristina Giedgaudienė, Kauno r. Girionių darželis
Dr. Sigita Saulėnienė, Kauno kolegija

15.00-15.154-5 metų amžiaus vaikų sakytinės kalbos ugdymas/-is meninėje dailės veikloje
Daiva Ilevičienė, Jonavos r. Žeimių mokykla-daugiafunkcis centras
Jolanta Stūronaitė, Kauno kolegija

15.15-15.30Tėvų požiūris į priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių žaidimų reikšmę
Asta Lauciūtė, Jonavos lopšelis-darželis „Dobilas“
Dr. Algimantas Bagdonas, Kauno kolegija

Pranešimo santrauka
15.30.15.45Ugdomoji terapija – vaizduotės ugdymas žaidžiant, savęs ir pasaulio pažinimui ikimokyklinio amžiaus vaikams
Joana Tėvelytė, Kauno lopšelis-darželis „Vaivorykštė“
15.45-16.00Ikimokyklinio amžiaus vaikų patyriminio ugdymo/-si organizavimas darželio lauko aplinkoje
Alina Imbrasienė, Jonavos r. Žeimių mokykla-daugiafunkcis centras
Jolanta Stūronaitė, Kauno kolegija

16.00-16.15Naujosios paradigmos raiška ikimokyklinio ugdymo studijų procese
Dr. Sigita Saulėnienė, Kauno kolegija