2021 Conference Programme and Abstracts

Online International Scientific-Practical Conference

ART, DESIGN, LANGUAGES AND EDUCATION: INNOVATIONS IN THEORY AND PRACTICE

PROGRAMME

 9 December 2021

9.20-9.30 || Log in link (ZOOM)

9.30-9.35 || Conference Opening and Welcome Speech

9.35-11.35 || Plenary Session 

11.35-12.30 || Lunch Break

12.30-15.30 || Panel Discussions


PLENARY SESSION

Chairperson Lukas Alsys, Kaunas UAS
9.35-10.05Sustainability in Art and Art Education: Case Study of Chinese Contemporary Material Art
Assoc. Prof. Dr Jovita Sakalauskaitė (artist, curator) & PhD Kelly Liang (art historian, curator, RA Tsinghua University)
10.05-10.35Dystopical Panorama of Lithuanian Art Criticism
Dr Ramūnas Čičelis, writer, journalist
10.35-11.05Academic “Friendship”: Gender Concerns About Students / Faculty Rapports on Facebook
Dr Irina Rabinovich, Holon Institute of Technology, Israel
11.05-11.35Why Do Changes in Education Begin With Each of Us?
Jovita Starkutė, Educator, Founder of Family Lab Academy, PhD student, Lecturer in Kaunas University of Applied Sciences

PANELS

Moderators Dr Sigita Saulėnienė, Kaunas UAS and Dr Algimantas Bagdonas, Kaunas UAS
12.30-12.45Studijų ir darbo derinimo galimybės
Dr. Algimantas Bagdonas, Asta Jakimavičienė, Raimonda Sadauskienė, dr. Sigita Saulėnienė
Kauno kolegija

12.45-13.00Refleksijos taikymo galimybės ikimokyklinio ugdymo pedagogų mokymosi procese
Dr. Algimantas Bagdonas, dr. Sigita Saulėnienė
Kauno kolegija
13.00-13.15Dorovinių vertybių ugdymas(-is) ikimokykliniame amžiuje
Gitana Baležentienė
Alytaus lopšelis-darželis „Pasaka“
Dr. Algimantas Bagdonas
Kauno kolegija
13.15-13.30Priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas taikant „STEAM“
Dalia Linkevičienė
Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“
Jolanta Stūronaitė
Kauno kolegija
13.30-13.45Montesori pedagogikos elementų integravimas į „Geros pradžios“ ugdymo metodikos veiklas darželyje „X“
Gerada Lidija Tuominytė
Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis
Jolanta Stūronaitė
Kauno kolegija
13.45-14.00Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
Dr.Vilma Liaudanskė, Sonata Šiupienienė
Marijampolės kolegija
14.00-14.15Pedagogo kompetencijos siekiant dirbti su ikimokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimą
Renata Venslovienė
Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“
Dr. Sigita Saulėnienė
Kauno kolegija
14.15-14.304-5 metų amžiaus vaikų pažinimo ugdymas(-is) meninėse veiklose, taikant informacines kompiuterines technologijas, ikimokyklinio ugdymo įstaigoje „X“
Renata Pakštienė
Jonavos vaikų lopšelis – darželis „Lakštingalėlė“
Jolanta Stūronaitė
Kauno kolegija
14.30-14.45Ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacija ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
Kristina Vaičiūnienė,
Kauno r. Lapių lopšelis-darželis
Edita Dulkinienė
Kauno kolegija
15.00-15.15Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo būdai ankstyvojo amžiaus vaikų grupėje adaptacijos laikotarpiu
Jūratė Paukštienė
Kauno lopšelis / darželis „Nežiniukas“
Dr. Sigita Saulėnienė
Kauno kolegija
15.15-15.30„STEAM“ taikymo galimybės lauko darželyje: pedagogų požiūris
Aurelija Vidmantienė
VšĮ Lauko darželis
Nijolė Meškelienė
Kauno kolegija
Moderator Ieva Brazauskaitė-Zubavičienė, Kaunas UAS
12.30-12.45Power of Language and Language of Power
Daiva Ida Povilaitė
Kaunas UAS, Lithuania

Abstract
12.45-13.00Seriously Funny Overview of the Linguistic Paradox in Advertising Discourse
Asta Pukienė
Kaunas UAS, Lithuania

Abstract
13.00-13.15Neologisms in the Populist Discourse: a Semiotic Approach
Juan Carlos Pagán Motos
Kaunas UAS, Lithuania

Abstract
13.15-13.30Lietuvių kalbos ištekliai skaitmeninėje terpėje: naudojimo(si) galimybės studijų procese
Dr. Aušra Rimkutė-Ganusauskienė
Kauno kolegija
13.30-13.45Personal Wellbeing of Interpreters Working in Humanitarian Context – Case of Refugees and Asylum Seekers
Shams Aldeen Shams Aldeen
Kaunas UAS, Lithuania

Abstract
13.45-14.00Translating Semantically Meaningful Anthroponyms for Children
Lina Stravinskaitė,
Dr. Ligita Judickaitė-Pašvenskienė
Kaunas UAS, Lithuania

Abstract
14.00-14.15Analysis of Verb-Based Nominals in Translation of the European Union Legislation in Force
Dr. Ligita Judickaitė-Pašvenskienė,
Lina Stravinskaitė
Kaunas UAS, Lithuania

Abtract
14.15-14.30Starting and Finishing Touches to a Perfect Research Paper and its Presentation
Gemma Navickienė
Kaunas UAS, Lithuania

Abstract
14.30-14.45Add C for Context: What Can Language Instructors From the Humanities Contribute to Research in Foreign Language Acquisition?
Dr. Dror Abend-David
University of Florida, USA
James Kusch
Of Blessed Memory

Abstract
Moderator Dr Rima Jasnauskaitė, Kaunas UAS
12.30-12.45The Use of Game-Based Tools for Formative Assessment in Language Teaching
Valentina Gavranović
Singidunum University, Serbia

Abstract
12.45-13.00Relationship Between Reading Comprehension and Vocabulary Size Among English Majors at the University of Applied Sciences of Kaunas
Vaida Misevičiūtė
Kaunas UAS, Lithuania

Abstract
13.00-13.15University Students’ Attitude Towards Peer Assessment in an Online Foreign Language Classroom
Aurelija Daukšaitė-Kolpakovienė
Vytautas Magnus University

Abstract
13.15-13.30Peculiarities and Motives of Employees Learning Foreign Languages in Kaunas University of Applied Sciences
Jolanta Bareikienė,
Ieva Brazauskaitė-Zubavičienė
Kaunas UAS, Lithuania

Abstract
13.30-13.45Why Teachers Learn English Informally From the Perspective of Kaunas UAS’ Case Study Results
Dr. Rima Jasnauskaitė
Kaunas UAS, Lithuania

Abstract
13.45-14.00Developing a Questionnaire for Strategic Technology-Based Language Learning
Edvinas Ignatavičius
Kaunas UAS, Lithuania

Abstract
14.00-14.15Darnaus vystymosi kompetencijų ugdymas Kauno kolegijoje: studentų nuomonė
Rasa Šulcienė,
Renata Sedliorienė
Kauno kolegija

Abstract
14.15-14.30Kauno kolegijos darbuotojų gimtosios kalbos vartosenos tyrimas
Dr. Aušra Rimkutė-Ganusauskienė
Kauno kolegija
14.30-14.45Technologinių sprendimų įtaka nuotolinių studijų organizavimui ir kokybei
Albertas Juodeika,
Kristina Juodeikienė
Kauno kolegija
Moderator Lukas Alsys, Kaunas UAS
12.30-12.45Inclusive Art Education – INARTdis Project
Dr. Monika Gigerl, BEd, MA; Mag. Elisabeth Herunter
University College of Teacher Education Styria; Austria
Mag. Karin Gollowitsch
University College of Teacher Education Styria; Austria

Report Summary
12.45-13.00Keletas istorinių štrichų apie piešimo mokymą „Pelėdų kalne“
Dr. Raimonda Simanaitienė
Kauno kolegija,
Vytauto Didžiojo universitetas
13.00-13.15Rules: Do They Restrict or Release Creativity?
Dr Ingrida Povilaitienė
Kaunas UAS, Lithuania

Report Summary
13.15-13.30Kūrybiškumo raiška Menų akademijos fotografijos studijų studentų darbuose pandemijos kontekste
Svetlana Batura
Kauno kolegija
13.30-13.45Socialistinio realizmo vaidyba ir istoriografijos problematika
Lukas Alsys
Kauno kolegija
13.45-14.00Kritinio mąstymo reikšmė Albert Camus romane „Svetimas“
Edita Budrytė
Kauno kolegija
14.00-14.15Ethnographic Photography: Visual Analysis Methods for Interpreting Urban Spaces
Karina Račaitytė
Kaunas UAS, Lithuania
14.15-14.30Venecijos Bienalė. Apžvalga. Refleksijos
Sigutė Bronickienė
Kauno kolegija
14.30-14.45Restauruoti Antano Sorakos kūriniai iš Lazdijų krašto muziejaus
Rolandas Vičys
Kauno kolegija /
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus Prano Gudyno restauravimo centras
Laima Kruopaitė
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus Prano Gudyno restauravimo centras

Moderator Laura Slavinskaitė, Kaunas UAS
12.30-12.45Tvarumo estetika kostiumo dizaine
Dr. Kęstutis Lekeckas
Kauno kolegija
12.45-13.00Tvari mada. Kur mes šiandien ir kur būsime rytoj? Tvarios mados kūrėjai ir jų darbai
Rimantė Rimgailaitė
Kauno kolegija
13.00-13.15Įtraukus komandinio darbo metodas dizaino procese
Juozas Dundulis
Kauno kolegija
13.15-13.30„Kauno kodas“: 10 urbanistinių gairių Kauno naujamiesčiui arba kaip mes žaidėme miestą
Kęstutis Vaikšnoras
Kauno kolegija
13.30-13.45Dizaino pamokos mokykloje – nauja patirtis dėstytojui
Vilma Gydaitė
Kauno kolegija
13.45-14.00Istorinių interjerų virtualios duomenų bazės, kaip papildomos studentų edukacinės priemonės, panaudojimo perspektyvos
Dr. Aistė Dičkalnytė
Kauno kolegija
14.00-14.15Sustainable Interior Design Object Design Features: Methods, Materials and Construction Compounds
Dr. Inga Valentinienė
Kauno kolegija

Abstract
14.15-14.30The Impact of the Pandemic on Fashion Designer’s Show
Milda Jankuvienė
Kauno kolegija

Abstract