2022 M. KONFERENCIJOS MENO PARODOS

Birutė Šležienė, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademija, ,,Vizijos“

Birutė Šležienė, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademija, ,,Vizijos“

Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos dėstytojų ir absolventų paroda „Skirtumai“

Neatsiejama Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto organizuojamos tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos „Menas, dizainas, kalbos ir ugdymas: teorijos ir praktikos inovacijos“ (ADLE) dalimi yra ją lydinti fakulteto dėstytojų, absolventų kūrybos paroda.


Šių metų hibridinės ADLE konferencijos programą papildančioje virtualioje parodoje „Skirtumai“ pristatomi tapybos, grafikos, skaitmeninės grafikos, fotografijos, stiklo meno, tekstilės, mados dizaino kūriniai skiriasi koncepcijomis, raiškos priemonėmis, technikomis. Jų skirtumai atveria unikalų meno pasaulį, kuriame vizualaus ir taiko mojo meno rūšys papildo viena kitą, išryškindamos kiekvieno kūrėjo unikalumą, neribotas meninės raiškos galimybes, virtuoziškumą. Vaizduojamo meno kūriniuose (tapyba, grafika, skaitmeninė grafika, fotografija) autoriai atskleidžia introspektyvų ar kritišką žvilgsnį į supantį pasaulį, taikomojo meno darbuose (stiklo menas, tekstilė, mados dizainas) autoriai eksperimentuoja, siekia atitrūkti nuo tradicijų ir atrasti individualius kūrybinius sprendimus.
Vizualaus meno kūrėjai negalvoja apie praktinę darbų paskirtį ir dažniau pakviečia žiūrovą išeiti už jo komforto zonos, o taikomojo meno atstovai, priešingai, nenutolsta nuo koncepcijos, medžiagiškumo, funkcijos dermės paieškų kūrinyje ir turi intenciją savo kūriniu žiūrovo komforto zoną padaryti dar patogesne, estetiškesne. Gali skambėti paradoksaliai, tačiau vizualaus ir taikomojo meno skirtumai parodo jųdviejų lygiavertiškumą. Abejose meno rūšyse išryškėja menininko individualumas, plėtojant kūrybines idėjas, reflektuojant supantį pasaulį, atliepiant šiandienos aktualijas. Tiek vizualaus, tiek taikomojo meno kūriniai skatina žiūrovą per vizualią atmintį susieti save su jais ar nuo jų atsitraukti, reaguoti emocionaliai ar likti abejingu, susimąstyti ar už(si)miršti.
Virtualioje parodoje „Skirtumai“ vizualaus ir taikomojo meno rūšių skirtybėse žiūrovai yra raginami ieškoti jų panašumo ženklų.


Parodos dalyviai: Birutė Šležienė, Evelina Paukštytė, Giedrė Markauskienė, Gintarė Jarašienė, Guoda Kvietinskaitė, Ieva Paltanavičiūtė, Indrė Spitrytė, Laura Dailidėnienė, Laima Numavičė, Lolita Grabauskienė, Neringa Šiupinskienė, Ričardas Peleckas, Sigita Grabliauskaitė, Valda Verikaitė, Viktoras Dailidėnas, Viktorija Anskaitienė.


VIRTUALIOS PARODOS NUORODA