Lina Kaminskienė

Prof. dr. Lina Kaminskienė švietimo srityje dirba nuo 1998 metų. Tyrimų ir dėstymo tematika susijusi su švietimo inovacijų kūrimu irįgyvendinimu, savivaldžiu, personalizuotu mokymusi, pedagogų rengimo ir jų veikmės, pedagogų profesinio augimo, profesinio rengimo ir curriculum kaitos problematika. Nuo 2014 m. iki 2022 m. – daugiau kaip dešimties disertacinių darbų gynimų komitetų narė ir pirmininkė. Publikuota daugiau kaip 50 mokslinių straipsnių, knygų skyrių, kurių didžioji dalis yra tarptautiniuose referuojamuose žurnaluose. Kartu su bendraautoriais parengtos 4 monografijos. Trijų mokslinių žurnalų („Pedagogika“ (Q3, Scopus), „International Journal of Educational Technology in Higher Education“ (Q1, Web of Science, Scopus), „Sodobna pedagogika“ (Q3, Scopus)) redakcinės komisijos narė.


GYTIS DOVYDAITIS   MARIJANA PRODANOVIC  AIDEEN BARRY