APIE KONFERENCIJĄ


Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija

MENAS, DIZAINAS, KALBOS IR UGDYMAS: TEORIJOS IR PRAKTIKOS INOVACIJOS


Apgailestaudami pranešame, kad šių metų konferencija dėl infekcijos COVID-19 plitimo yra atšaukiama. Apie konferencijos atnaujinimą informuosime papildomai. 

Konferencijos tikslas – skatinti diskusijas ir gerosios patirties apie naujausių technologijų ir inovacijų naudojimą dizaino, meno, kalbų ir ugdymo  studijose bei profesinėje veikloje sklaidą.

Konferenciją organizuoja Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultetas

Konferencijos kryptys:

 • Kritinio mąstymo interpretacija mene
 • Įtraukių metodų reikšmė dizaino kontekste
 • Inovacijos kalbų ir vertimo studijose
 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo problematika

Mokslinis komitetas:

 • Dr. Inga Valentinienė, pirmininkė
 • Dr. Sigita Saulėnienė
 • Dr.  Rima Jasnauskaitė
 • Dr. Ligita Judickaitė – Pašvenskienė
 • Dr. Algimantas Bagdonas
 • Dr. Dr. Jovita Dargienė
 • Dr. Aistė Dičkalnytė
 • Dr. Raimonda Simanaitienė
 • Dr. Mārīte Opincāne, Rezeknės technologijų akademija (Latvija) 
 • Dr. Marina Tzakosta,  Kretos universitetas (Graikija)
 • Dr. Theodor Liho, Nacionalinė dailės akademija (Bulgarija)

Organizacinis komitetas:

 • Jolanta Bareikienė, Kauno kolegija, pirmininkė
 • Nijolė Meškelienė Kauno kolegija
 • Asta Jakimavičienė, Kauno kolegija
 • Renata Sedliorienė, Kauno kolegija
 • Juozas Dundulis, Kauno kolegija
 • Raimonda Sadauskienė, Kauno kolegija
 • Ugnė Terentjevaitė, Kauno kolegija
 • Albertas Juodeika, Kauno kolegija
 • Sigita Grabliauskaitė, Kauno kolegija
 • Arvydas Martinaitis, Kauno kolegija
 • Jolanta Stūronaitė, Kauno kolegija